Izvedena delavnica Sistem vodenja kakovosti v VSŠ

Izvedena delavnica Sistem vodenja kakovosti v VSŠ

V sredo, 12. 6. 2019, je med 9.30 in 13.00 dr. Branko Škafar v prostorih Šolskega centra Celje – predavalnica B13, vodil usposabljanje z nazivom Sistem vodenja kakovosti v VSŠ.

Udeleženkam in udeležencem je podrobneje predstavil naslednje tematike:

• kakovost v VSŠ;
• zahteve sistema vodenja kakovosti v VSŠ (vsebina, poslovnik kakovosti, anketiranje deležnikov šole, notranja presoja, samoevalvacija);
• merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih – kratka predstavitev novih meril, predstavitev področij presoje, prve izkušnje, na kaj paziti pred (priprave na zunanjo presojo) in med zunanjo presojo.

V sklepnem delu je potekal še razgovor med udeleženci delavnice o kakovosti v posameznih VSŠ – izmenjava (dobrih in slabih) praks. Delavnica je bila namenjena predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VSŠ. Delavnice se je udeležilo 15 oseb iz 13 različnih višjih strokovnih šol.