Izpopolnjevanja CiljajVišje!

Izpopolnjevanja CiljajVišje!

Z veseljem vam sporočamo, da bomo pričeli z izvedbo prvih programov v sklopu projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! Namen projekta je omogočiti zaposlenim v višjem strokovnem izobraževanju pridobivanje in nadgrajevanje ustreznih kompetenc za višjo kakovost izvedbe izobraževalnega dela in osebni karierni razvoj.

Cilj projekta je izpopolnjevanje splošnih in specifičnih kompetenc zaposlenih, med katerimi velja izpostaviti digitalne kompetence za učinkovito izvedbo izobraževalnega procesa in komuniciranje v digitalnem okolju ter pedagoško-andragoška izpopolnjevanja v višjem šolstvu. Poleg specifičnih kompetenc se bodo skozi izpopolnjevanje krepile tudi splošne kompetence zaposlenih, ki bodo zaposlenim v višjem šolstvu v oporo pri poklicnem in osebnem razvoju.

Urnik prvih izpopolnjevanj:

Komunikacija s študenti, delodajalci in ostalimi deležniki, vključno z mediji
Izvajalec: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Obseg: 24 šolskih ur (6 srečanj po 4 ure)
Pričetek: 3. 11. 2020 ob 12.00 uri

Pedagoško andragoško izpopolnjevanje – Modul 1: Psihologija in pedagogika za višješolske strokovne delavce/ke
Izvajalec: Šolski center Slovenj Gradec
Obseg: 30 šolskih ur
Pričetek: 5. 11. 2020 ob 17.00 uri

Inovativne metode poučevanja in učna okolja
Izvajalec: Šolski center Celje
Obseg: 40 šolskih ur
Pričetek: 12. 11. 2020 ob 14.00 uri

Vsa izpopolnjevanja bodo potekala v spletnem okolju Zoom in so za udeležence brezplačna. Več informacij o programih in prijava so na voljo na spletni strani Izpopolnjevanja CiljajVišje! na tej povezavi.

Vabljeni!