Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se kot pravica študentov in študentk zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 izplača tistim višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij, in ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi študentje, ki se trenutno nahajajo na mednarodni izmenjavi za študij ali praktično izobraževanje (npr. Erasmus+) v tujini, če izpolnjujejo navedene pogoje.

Na kakšen način lahko študentje uveljavljajo svojo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka študentom in kako poteka oddaja elektronske vloge?
Oddaja elektronske vloge poteka s pomočjo spletne aplikacije oz. vnosa v elektronski obrazec, ki je objavljen na eUpravi. Pri vnosu morajo študentje poskrbeti za pravilnost in resničnost podatkov. Ti bodo primerjani s podatki v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki ju upravlja ministrstvo. V kolikor bodo podatki študentov ustrezni in pravilni in bodo upravičeni do izplačila dodatka, bo znesek nakazan na posredovani transakcijski račun. Rok za oddajo obrazca ne zastara.

Ali dodatek pripada tudi izrednim študentm, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih?
Ne, študenti, ki so vpisani v javnoveljavni študijski program, ki se izvaja kot izredni študij v Republiki Sloveniji, po trenutno veljavnem zakonu niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka. Predvideno je, da bo dodatek za izredne študente urejen v naslednjem paketu interventnih ukrepov; ta naj bi bil obravnavan do konca aprila 2020.

Kako se bo izplačal enkratni solidarnostni dodatek?

Študentu/-ki se bodo sredstva enkratnega solidarnostnega dodatka nakazala na podlagi podatkov, ki jih ta sporoči preko elektronske vloge na portalu eUprava, po predhodnem preverjanju izpolnjevanja pogojev. Glede na postopke, potrebne za izvedbo nakazila, se bodo upravičencem sredstva nakazovala v paketih in sproti.

Več informacij poiščite na TEJ POVEZAVI.