Izobraževanje za karierne svetovalce na višjih strokovnih šolah

Izobraževanje za karierne svetovalce na višjih strokovnih šolah

Skupnost VSŠ je v sklopu projekta Vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije organizirala  izobraževanje za karierne svetovalce na VSŠ. Izobraževanje, je potekalo v četrtek, 23. septembra 2021, med 9.00 in 13.00 v on-line obliki (aplikacija ZOOM). Vodila ga je ga. Lea Avguštin.

Na izobraževanju so bile predstavljene:

  • novosti na trgu dela in aktivnosti v projektu Razvoj vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja v višjem strokovnem izobraževanju,
  • načrtovani dogodki za študente in karierne svetovalce,
  • aplikacija Ponudba delovnih mest za prakso in zaposlitev za višješolske študente in diplomante.

Mag. Katja Dovžak iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je predstavila pogled MIZŠ na karierno svetovanje v višjem strokovnem šolstvu. Izpostavila je, da je karierna vseživljenjska orientacija izredno pomembna za razvoj izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Dobro načrtovane aktivnosti karierne orientacije dajejo študentom možnosti do različnih storitev izobraževanj in usposabljanj ter kariernega razvoja – tudi v razmerah, ki so se pojavile v času pandemije.

Milena Maček Jerala, mag. je predstavila novo E-učilnico za karierne svetovalce, ki jim bo v pomoč pri njihovem svetovanju in pomoči štdentom.

Ga. Brigita Vončina je podala ključne novosti na trgu dela in predvsem kaj se dogaja z mladimi na trgu dela v trenutnih razmerah.

Udeleženci posveta so aktivno sodelovali tudi pri reševanju dveh vprašalnikov, ki jih je pripravila ga. Lea Avguštin in sicer so morali odgovoriti na preprosto vprašanje Ali imam kariero?

Bojana Tancer je udeležencem predstavila individualno svetovanje s pomočjo psihodiagnostičnih pripomočkov – baterije, ki bo uporabljena za študente v individualnem kariernem svetovanju.

Dr. Anita Goltnik Urnaut je podala predloge Skupnosti VSŠ za izboljšanje delovanja Kariernih centrov, medtem ko je Alicia Leonor Sauli Miklavčič predstavila projekte in aplikacije, ki jih razvija Skupnost VSŠ, za ponudbo delovnih mest, načrtovanje izobraževanja kadrov in zaposljivosti višješolskih študentov.

Na koncu je z zanimivim pogledom na karierno svetovanje, svoje delo karierne svetovalke na Univerzi v Ljubljani predstavila ga. Andreja Jurček.