Izobraževanje za karierne svetovalce na višjih strokovnih šolah 2. del

Izobraževanje za karierne svetovalce na višjih strokovnih šolah 2. del

Skupnost VSŠ je v sklopu projekta Vključitev višjih strokovnih šol v dejavnosti svetovanja in karierne orientacije organizirala  izobraževanje za karierne svetovalce na VSŠ. Izobraževanje, je potekalo v četrtek, 14. oktobra 2021, med 13.00 in 17.00 v on-line obliki (aplikacija ZOOM). Vodila ga je ga. Lea Avguštin.

Na izobraževanju so bile predstavljene:

  • kompetence prihodnosti in nova delovna mesta,
  • novosti na trgu dela,
  • veščine iskanja zaposlitve in novosti pri prijavni dokumentaciji,
  • spletna omrežja kot vir informacij za razvoj kariere,
  • primeri dobrih praks kariernega svetovanja – uporabna orodja, uporabniška izkušnja, izmenjava izkušenj, možnosti za izmenjavo v tujini.

Alicia Leonor Sauli Miklavčič na začetku srečanja izpostavi, da je v sklopu razvojnega načrta predvidena posodobitev normativov, med drugim tudi delovno mesto – Karierni svetovalec.

Ga. Brigita Vončina je podala ključne novosti na trgu dela in predstavi kompetence prihodnosti in nova delovna mesta. Ključne so: kritično razmišljanje, sposobnost reševanja problemov, podjetnost, učinkovito ustno in pisno izražanje ter radovednost.

Ga. Špela Pogačnik Nose iz Centra za poklicno usposabljanje predstavi novosti pri oblikovanju osebne spletne predstavitve Europass.

G. Miha Matjašič iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani na inovativen način predstavi, kako si ustvariti LinkedIn stran in zakaj bi jo moralo poznati več študentov.

Ga. Lea Avguštin udeležencem pripravi 2 zanimivi delavnici, preko katerih spoznajo sebe kot karierne svetovalce.

Na koncu je z zanimivimi primeri dobrih praks udeležence navdahnejo: karierna svetovalka na Univerzi v Ljubljani ga. Andreja Jurček,, karierni svetovalec iz Šolskega centra Kranj, mag. Sašo Bizant in, ga. Branka Balantič, ki predstavi pogled s strani študentov s posebnimi potrebami.