Izjemno pozitivne izkušnje

Izjemno pozitivne izkušnje

”Za prijetno atmosfero so skrbeli prijazni, skrbni in dostopni strokovni delavci višje strokovne šole ter predavatelji.”

Mira Dim, ekonomistka, Višja strokovna šola Ekonomska šola Novo mesto

Moje izkušnje s študijem na višji šoli so izjemno pozitivne. Dve leti študija sta minili zelo hitro, v tem času pa sem pridobila številna strokovna znanja in praktične izkušnje, sklenila veliko poznanstev in spletla prijateljstva.

Po končani gimnaziji se nisem takoj vpisala na višjo šolo, temveč na Pravno fakulteto v Ljubljani, vendar študija nisem zaključila. Zato sem se po tehtnem premisleku odločila za študij na Višji strokovni šoli v Novem mestu, kjer sem se vpisala na program Ekonomist. Za vpis na višjo šolo je pretehtal predvsem razlog, da bom diplomirala že po dveh letih študija in pridobila danes perspektivno izobrazbo. Po končanem študiju pa sem spoznala, da sem na višji šoli pridobila veliko več kot le strokovni naziv, in sicer še širino znanja, praktične izkušnje ter številna poznanstva.

Več kot štiri leta delujem na področju marketinga, natančneje digitalnega marketinga. To dejavnost sem začela spoznavati prav na obvezni praksi v prvem letniku študija. Menim, da je prednost višješolskega izobraževanja ravno v obvezni praksi, kjer študenti že med študijem pridobimo delovne izkušnje na želenem področju in pa v samem predmetniku, ki je naravnan na pridobivanje strokovno-teoretičnih in praktičnih znanj –  napredno obvladovanje MS Office, učenje veščin poslovnega komuniciranja, tujih jezikov, poslovnega prava, možnost sodelovanja na podjetniških dogodkih in projektih.

Študij je usmerjen v pridobivanje praktičnih znanj in veščin, in ne sloni na sami teoriji, zaradi številnih možnosti za dodatno izobraževanje, zanimivih delavnic, predavanj. Omeniti velja tudi oseben pristop in korekten odnos tako profesorjev kot strokovnih delavcev višje šole.

Priložnost za delo sem dobila že med obveznim praktičnim izobraževanjem v prvem letniku študija, in sicer v digitalni agenciji, kjer sem skoraj štiri leta delala kot asistentka digitalnega marketinga in kasneje kot vodja projektov. Kasneje pa sem se zaradi želje po novih izkušnjah preizkusila tudi na drugih področjih.

Ponosna sem na kar nekaj dosežkov, predvsem na »oprijemljive«, ki se nanašajo na številne nagrade, ki smo jih dosegli v digitalni agenciji ter tudi na »neoprijemljive«, kot so samozavest pri delu, samoiniciativnost in samostojnost.

Menim, da se še vedno veliko mladih odloča za študij na univerzah, ker je to bil in je še vedno nekakšen trend. Pozabljamo pa, da višje šole nudijo perspektivno izobrazbo, poleg tega pa študentom že med študijem omogočijo pridobivanje praktičnih izkušenj. Višje strokovne šole so tudi odlična odskočna deska za nadaljnji študij, ekonomisti pa smo s svojimi kompetencami trenutno zaposljiv kader in verjamem, da bo tako tudi v prihodnje.