INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE, OE VIŠJA ŠOLA ZA MULTIMEDIJE

INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE, OE VIŠJA ŠOLA ZA MULTIMEDIJE

Ime šole:IAM - Inštitut in akademija za multimedije, OE Višja šola za multimedije
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Leskoškova 12, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 524 00 44
E-pošta:referat@iam.si
Spletna stran:https://iam.si
Kratek opis šole:

IAM deluje na področju, ki se izredno hitro razvija, zato je v našem načinu dela in viziji razvoja prisoten stalen razvoj in prilagodljivost, kar vse upošteva na eni strani možnosti in zahteve stroke in na drugi študentov, delojemalcev in sodelavcev IAM. Dosedanje delo kaže da smo uspešni, saj smo po zanimanju za študij na IAM v samem vrhu v Sloveniji. Za 60 mest rednega študija je zadnja leta okrog 240 kandidatov. Z novimi prostori in z več pedagoško-didaktičnimi novostmi pa želimo zanimanje za šolo in zadovoljstvo študentov oziroma diplomantov, še povečati.

Višješolski programi: Medijska produkcija
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka medijske produkcije