Inovativne metode poučevanja in učna okolja

Inovativne metode poučevanja in učna okolja

Se moramo pametnega telefona v svoji predavalnici bati ali ga bomo poskusili čim bolje izkoristiti za namene poučevanja? S tem in podobnimi vprašanji o vpeljavi IKT v izobraževalne namene so se srečali udeleženci programa izpopolnjevanja Inovativne metode poučevanja in učna okolja. Preizkusili so načine problemskega učenja, izdelali video, se naučili oblikovati infografike in izdelati interaktivne učne liste, kreirali so virtualni sprehod in se seznanili z načini, kako virtualno resničnost uporabiti za poučevanje.

40-urno izpopolnjevanje v novembru in decembru, Inovativne metode poučevanja in učna okolja, je ponudilo udeležencem vpogled v sodobne metode edukacije na daljavo. Predstavljeno je bilo veliko primerov dobrih praks uporabe inovativnih/prožnih metod poučevanja, s katerimi se omogoča kakovostnejše, učinkovitejše izobraževanje in usposabljanje ter krepi motivacija študentov za pridobivanje novih vsebin. Udeleženci so pridobili uporabna znanja s področja uporabe sodobnih digitalnih tehnologij za bolj personaliziran/individualno prilagojen študij. Udeleženci so znanje in kompetence pridobivali preko sodobnih pristopov in okolij v poučevanju in izobraževanju, kot so problemsko usmerjeno izobraževanje, koncept hitrih treningov, predstavitve primerov dobrih praks, sodelovalno in recipročno učenje, uporaba situacij v lastnem pedagoškem delu in evalvacija uporabljenih metod in postopkov, priprava video vsebin/vodičev, virtualna in obogatena resničnost ter študij na daljavo. Program je imel veliko praktičnih nalog, s katerimi so udeleženci utrdili usvojeno znanje. Del programa je obsegal samostojno delo z nalogami in kratkim video vodičem.

Osnovni cilj programa izpopolnjevanja je okrepiti digitalne kompetence predavateljev, s katerimi bi lahko kar najbolje izkoriščali možnosti uporabe sodobnih tehnologij, računalnika, tablice, telefona in drugih pametnih naprav v izobraževalnem procesu.

Matej Veber

Matej Veber je učitelj, predavatelj in navdušenec nad industrijsko robotiko, 3D in sodobno tehnologijo. Za sabo ima več kot 20 strokovnih izobraževanj za osnovnošolske in srednješolske učitelje s področja industrijske robotike in 3D tehnologije (CPI). V sklopu projekta MUNERA 3 izvaja strokovna izobraževanja za dvig kompetenc zaposlenih v podjetjih (Aplikativna industrijska robotika 5.0.). Je avtor številnih strokovnih člankov, mentor avtorjem raziskovalnih in diplomskih nalog ter dijakom na državnih in svetovnih prvenstvih v robotiki (Japonska, Kanada in Avstralija). Aktivno je vpet v številne mednarodne projekte.

Alen

Alen Pavšar je bil predstavnik prve generacije dijakov programa medijski tehnik v Celju. Srednje šolanje je zaključil kot najbolj perspektivni dijak, saj je že takrat med vsakim prostim trenutkom režiral kakšen  film (Kaos, Popolno …) in prejel marsikatero nagrado na festivalih. Takoj po končani fakulteti se je kot inženir multimedije zaposlil na Šolskem centru Celje, kjer predava številne predmete, hkrati pa je lastnik ter direktor podjetja Almedia, v okviru katerega je nastalo ogromno promocijskih filmov, oglasov, glasbenih spotov in drugih video vsebin. Njegov najbolj odmevni projekt je zagotovo mladinski celovečerni film Vloga za Emo, pod katerega se je podpisal kot producent in režiser ter dokazal, da je lahko že prvenec uspešnica, saj je zanj prejel nagrado Zlata rola.  Za Alena je že v času študija njegov profesor in priznani režiser Janez Lapajne dejal, da gre za mladega nadobudnega režiserja, ki bo zagotovo pustil pečat v slovenskem filmskem prostoru.

Analiza zadovoljstva udeležencev s programom: Inovativne metode poučevanja in učna okolja

Zadovoljstvo s področji uporabe
Verjetnost priporočila

Mnenja udeleženk izpopolnjevanja Inovativne metode poučevanja in učna okolja:

Udeleženka 1:
“Čeprav sem kar nekaj predstavljenih orodij že uporabljala, mi je to izpopolnjevanje dalo nove ideje, kako jih kar najbolje izkoristiti. Verjamem, da nam tehnologija lahko pomaga navduševati slušatelje, vendar moramo sami dobro poznati njene prednosti in omejitve. Predavanja so mi dala tudi dober vpogled v to, kdaj je uporaba interaktivnih orodij smiselna, saj za vsako ceno ni dobro pretiravati z njimi.”

Udeleženka 2:
“Izobraževane je bilo intenzivno, prijetno in koristno.”

Udeleženka 3:
“Odlično izobraževanje. Spoznala sem orodja, za katera prej niti vedela nisem, da obstajajo, zdaj pa bom lahko z njihovo uporabo pouk posodobila in dvignila na veliko višji nivo.”

V letu 2021 načrtujemo ponovitev programa in izvedbo novih programov izpopolnjevanj z aktualnimi vsebinami.

Vabljeni, da se ob naslednjih izvedbah pridružite tudi vi.