FOTO IN VIDEO NATEČAJ – UTRIP VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

FOTO IN VIDEO NATEČAJ – UTRIP VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Cilj natečaja

Cilj foto in video natečaja je spodbuditi kakovostno fotografijo in videoprodukcijo na višjih strokovnih šolah v Sloveniji ter kreativnim višješolskim študentom ponuditi možnost predstavitve širši javnosti. Tematika foto in video natečaja: Utrip višješolskega izobraževanja, pogled študentov na višješolsko izobraževanje in prednosti tovrstnega izobraževanja.

Naloga

Vsebina natečaja je prepuščena študentom, mora pa se dotikati področja višjih strokovnih šol in višješolskega strokovnega izobraževanja.
Natečaja se lahko udeležijo študenti višjih strokovnih šol z veljavnim študentskim statusom v razpisanem študijskem letu. Starostne omejitve ni, prav tako ni pomembno ali gre za redne ali izredne študente.

NAGRADNI SKLAD pri foto in video natečaju skupaj znaša 1. 000 evrov. V tej vrednosti bodo najboljši trije kandidati prejeli vrednostne bone, ki jih bodo lahko vnovčili v tehnični trgovini.

Video natečaj

 1. mesto: darilni boni v vrednosti 350 EUR
  2. mesto: darilni boni v vrednosti 200 EUR
  3. mesto: darilni boni v vrednosti 100 EUR

Foto natečaj

 1. mesto: darilni boni v vrednosti 200 EUR
  2. mesto: darilni boni v vrednosti 100 EUR
  3. mesto: darilni boni v vrednosti 50 EUR

Pogoji:

 • Video izdelek mora biti ustvarjen v obdobju od 6. oktobra do 8. decembra 2017
 • Dolžina kratkega izobraževalnega filma, video formati in tehnični podatki: od 3 do 6 minut, izvoz MP4 – format: H.264, PAL; 1920×1080 (Full HD); 25 fps, Progressive; CBR, Target 30.00 Mbps; AAC, 192 kbps, 48 kHz, Stereo.

 

PRIJAVA NA TEKMOVANJE 

Kandidati morajo najkasneje do petka, 8. decembra 2017 oddati na tej spletni strani: 

 • Prijavnico na tekmovanje najdete na tej spletni strani. Za objavo foto in video posnetkov, na katerih so posneti mladoletni udeleženci potrebujemo podpisana soglasja staršev (Zakon o varovanju osebnih podatkov).
 • Avtorji posnetkov in njihovi mentorji morajo oddati na strežnik tudi podpisani in skenirani obrazec Soglasje k objavi in izjava o avtorstvu.
 • Kratki film oziroma fotografijo.

 

Natančnejši pogoji za sodelovanje so določeni v razpisu. Za dodatna vsebinska pojasnila smo na voljo na e-naslovu: skupnostvss@sc-celje.si. Objava rezultatov bo 15. januarja 2017 na spletni strani natečaja in spletni strani Skupnosti VSŠ.

Razpis – Foto in video natečaj

Izjava o avtorstvu in soglasje k objavi

Soglasje staršev