Evropski teden poklicnih spretnosti: s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem do delovnih mest prihodnosti

Evropski teden poklicnih spretnosti: s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem do delovnih mest prihodnosti

Nicolas SCHMIT, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice, nam sporoča: 

Danes zeleni in digitalni prehod spreminjata način, kako živimo, delamo in se sporazumevamo, izbruh COVID-19 pa je večino teh sprememb še pospešil.

Pandemija močno vpliva na možnosti milijonov Evropejcev in Evropejk na trgu dela. Jasno je,  da moramo z zelenim in digitalnim prehodom ustvariti priložnosti za vse, da zagotovimo okrevanje po krizi.

To bomo dosegli le, če imajo ljudje v Evropi spretnosti, s katerimi lahko te priložnosti izkoristijo, kar pomeni doslej največja prizadevanja za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo delovne sile.  Pravica do vseživljenjskega učenja je zapisana v evropskem stebru socialnih pravic. Odraslim omogoča, da vse življenje pridobivajo nove spretnosti in gradijo svoje karierne poti, ter je v središču prizadevanj Evrope za okrevanje.

Vloga poklicnega izobraževanja in usposabljanja je lahko velika. Poklicno izobraževanje in usposabljanje je milijonom ljudi po vsem svetu pomagalo do zaslužka skozi učenje. Ponuja pa še veliko več. Mladim daje začetne spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno karierno pot, odraslim pa možnosti za nadaljnje učenje in usposabljanje skozi njihovo delovno življenje.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje bo bistveno orodje v pomoč mladim in odraslim pri pridobivanju spretnosti, ki jih potrebujejo na trgu dela in pri iskanju kakovostnih delovnih mest, še posebej po koronavirusni krizi. Čas je za svež pristop k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju, ki naj bo odslej sodobnejše, privlačnejše, prožnejše ter primernejše za digitalno dobo in zeleni prehod.

V evropskem programu znanj in spretnosti iz julija 2020 so predlagani ključni ukrepi v podporo izpopolnjevanju – izboljšanju obstoječih spretnosti – in prekvalifikaciji ali usposabljanju za nove spretnosti, s čimer se krepi vseživljenjsko učenje.

Ta ambiciozni program vključuje prvi celovit okvir politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravni EU. Imamo skupna načela in cilje, ne glede na to, kako raznoliki so naši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Poklicno izobraževanje in usposabljanje bi moralo

  • zadovoljevati potrebe tako mladih kot odraslih po spretnostih,
  • ustrezati potrebam trga dela in zagotavljati aktivno udeležbo v družbi,
  • biti vključeno v gospodarske, industrijske in inovacijske strategije,
  • svoje programe osnovati na družbeni in okoljski trajnostnosti.

Ukrepati je treba zdaj. Premik v smeri digitalne tehnologije, trajnostnosti in bolj zelene prihodnosti bo vplival na vsa naša delovna mesta.

Evropski teden poklicnih spretnosti 2020, ki poteka med 9. in 13. novembrom, je priložnost za razpravo o teh izzivih in iskanje rešitev, kako te izzive spremeniti v priložnosti. Tema letošnjega tedna je poklicno izobraževanje in usposabljanje za zeleni in digitalni prehod. Pobuda, ki jo organiziramo v tesnem sodelovanju z nemškim predsedstvom Sveta Evropske unije, bo potekala v celoti digitalno in bo torej široko dostopna. Vse vabim k udeležbi v letošnjem tednu poklicnih spretnosti.

Nicolas SCHMIT, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice