Evropski teden poklicnih kompetenc

Evropski teden poklicnih kompetenc

Evropski teden poklicnih kompetenc bo potekal od 5. do 9. decembra 2016 z dogodki v Bruslju in vzporednimi dejavnostmi v državah članicah, Efte in držav kandidatk EU na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Za kaj gre?

Je priložnost za izboljšanje privlačnosti in podobe poklicnega in strokovnega izobraževanja ter usposabljanja. Želimo, da se pokaže odličnost in kakovost ter ozaveščanje o različnih možnostih.

Zakaj to počnemo?

Prepričani smo:

  • Vsak posameznik je nadarjen. Nekateri talenti so očitni, nekateri so še vedno skriti.
  • Poklicno izobraževanje in usposabljanje je pametna izbira, saj je zabavno in vodi k odličnosti v izobraževanju, kakovostnim delovnim mestom in povečani zaposljivosti.
  • Obstaja veliko možnosti za poklicno usposabljanje, da ste uspešno pripravili zanimive in zahtevne poklicne poti, kot tudi aktivno sodelovanje v družbi.
  • Poklicno izobraževanje in usposabljanje je zaželena možnost za ljudi vseh starosti, in pripravi ljudi za delovna mesta po vsem svetu.
  • trening kakovosti razvija ustvarjalni in inovativni potencial učencev.
  • Izpopolnjevanje in prekvalifikacija skozi vse življenje, je ključnega pomena za boljše možnosti za delo in boljše vključevanje v družbo.
  • Vseživljenjsko učenje Izboljša socialno vključevanje, raznolikost in aktivno državljanstvo.

 

Kako se bo pobuda razvila?

Niz dogodkov in aktivnosti bo potekal v Bruslju (novinarska konferenca, konference, delavnice, zaključni dogodek s podelitvijo priznanj) in po vsej Evropi. Več informacij je na voljo tukaj.

Kdo bo vpleten?

Vabimo vse zainteresirane strani: ponudniki učence, starše, podjetja, poslovne organizacije, socialni partnerji, izobraževanje in usposabljanje, organizacij za izobraževanje odraslih, raziskovalci, karierni svetovalci, javni organi Severna in družba na splošno, da se vključijo.

Več informacij je dostopnih TUKAJ.

discover-your-talent