Evropska komisija – ekspertna skupina izvajalcev PSI

Evropska komisija – ekspertna skupina izvajalcev PSI

Srečanje je bilo 22. junija 2017 v Bruslju. Ekspertni skupini PSI in članom je bil podaljšan mandat do leta 2020. Osnutek programa dela je bil potrjen in predstavljen (v prilogi). 2. Evropski teden PSI bo potekal od 20. do 24. Novembra. Vse izvajalce vabimo k aktivnemu sodelovanju. Kratek opis dejavnosti, Pregled razpisov za nagrade ter Predstavitev so v prilogi. Tokrat bo začetek tedna namenjen dogodkom na nacionalnem nivoju na šolah in podjetjih. Drugi del tedna pa bo osredotočen na evropsko raven z dogodki v Bruslju. CEDEFOP je predstavil zadnje izsledke raziskave Spreminjajoča se narava in vloga PSI (v prilogi). Predstavniki smo opozorili na dober nov pristop CEDEFOP-a, da vključuje izvajalce PSI v okviru Skupnosti praktikov vendar za učinkovitost skupnosti potrebna investicija za dosego pričakovanih rezultatov. Glede sledenja diplomantov smo se dogovorili, da mora le to biti dvosmerno, in sicer: na podlagi statističnih podatkov (dejstev) in na podlagi povratnih informacij o zadovoljstvu oz. dodani vrednosti s strani diplomantov. Vsi smo se strinjali, da tovrstno zbiranje informacij zahteva od relevantnih institucij tudi, da na podlagi rezultatov nato sprejemajo ustrezne ukrepe, saj se do sedaj marsikje podatki skrivajo zaradi slabih rezultatov nekaterih tradicionalnih in politično močnih ustanov. Glede razvoja ECVET je bilo posebej izpostavljeno, da morajo kvalifikacije biti sestavljene iz jasno definiranih učnih izidov, kar bo pripomoglo k podpori fleksibilnosti PSI. Prav tako smo opozorili, da v kolikor želimo, da se pripravljena orodja (EQAVET) učinkovito uporabljajo v vseh državah morajo le-ta biti prevedena v vse jezike EU. Predstavljen je bil Okvir in samoocenjevalno orodje digitalnih kompetenc, ki bo pripomoglo k digitalnemu preoblikovanju izobraževanja in usposabljanja (predstavitev v prilogi). Predstavljene so spremembe in novosti v okviru Erasmus+ za PSI 2018 ter rezultate poročil 2017 (v prilogi). Predstavljen je tudi povzetek rezultatov prijav in odobrenih projektov v okviru Erasmus+ za PSI v obdobju od 2014 do 2017 (v prilogi). Iz podatkov je razvidno, da je leta 2014 slaba 48,2 % prijaviteljev na Erasmus + KA1 bila uspešna in le 33 % v letu 2017. V okviru Erasmus+ KA2 pa je v letu 2014 bilo uspešnih prijaviteljev 21,8% in v letu 2017 le 0,2 %. Na koncu nam je bil predstavljen povzetek iniciative za izpopolnjevanje odraslih s priporočili in pregledom finančnih iniciativ za implementacijo priporočil (v prilogi).

Dodatne zanimive in pomembne informacije ter priložnosti so v omenjenih prilogah:

20170623 Erasmus+

20170623 VET Week, Erasmus+, and ErasmusPRO for VET providers

Changing role of VET_Cedefop

Council Rec graduate tracking

Description Week

Draf mandate 2017-2020

ET2020 WGs

Expert ACVT note UPs follow up

JRC PPP Digital Comp

Position_paper_students_chain5 june 2017

PPP EAC Erasmus

VET week award overview – 04