Evropska komisija- Aktivnost sodelovalnega učenja

Evropska komisija- Aktivnost sodelovalnega učenja

Evropska komisija je 14. in 15. decembra 2017 organizirala srečanje na temo financiranja Validacije predhodno pridobljenega znanja – Aktivnost sodelovalnega učenja. Predstavljen je bil Valonski izračun stroškov validacije, sledila je predstavitev financiranja validacije in pregled po različnih državah Evrope. Flamska skupnost je pripravila analizo Validacije predhodno pridobljenega znanja na podlagi rezultatov raziskave in Francoska skupnost je predstavila stroške po akterjih validacije v Francoski skupnosti Belgije. Sledila je razprava o koristih validacije ter analiza koristi/učinkov Validacije predhodno pridobljenega znanja na Nizozemskem. V paralelnih delavnicah so bili predstavljeni primeri dobrih praks pristopov do integracije stroškov in koristi validacije na Islandiji, Portugalskem, Veliki Britaniji in Franciji.

Več o Validaciji predhodno pridobljenega znanja najdete na: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/skills-qualifications_en.

Več o Evropskem inventarju Validacije predhodno pridobljenega znanja najdete na: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-validation.