EURASHE upravni odbor v aprilu 2019

EURASHE upravni odbor v aprilu 2019

V okviru EURASHE upravnega odbora, ki je 30. aprila 2019 potekal v Bruslju, smo pregledali predvsem novosti na področjih, kjer deluje EURASHE v okviru različnih delovnih teles bolonjske skupine, skupin raziskovalcev in različnih telesih Evropske komisije.

V ospredju so bili zlasti novi načini poučevanja za sodobne potrebe trga dela, ki vključuje veliko mero digitalizacije, saj je v zadnjih desetih letih več kot 50% delovnih mest povezanih z znanjem digitalizacije. Potrebno je pripraviti nacionalne sheme za izobraževanje izobraževalnega kadra na področju digitalizacije.

Pregledali smo tudi finančno stanje, projekte (med drugim tudi ApprenticeTrack, PROCSEE, ApprenticeshipQ, MentorTrain in SAPS), objavili razpis za nadomestnega  člana upravnega odbora, sprejeli novo članico iz Utrechta, in se dogovorili za pripravo in prijavo Evropskega projekta o višjem strokovnem šolstvu v okviru bolonjske skupine strokovnjakov. Rok za oddajo je 12. september 2019. Nosilec projekta bo EURASHE.