EURASHE – srečanja delovnih skupin in Upravnega odbora v Bruslju

EURASHE – srečanja delovnih skupin in Upravnega odbora v Bruslju

Skupnost višjih strokovnih šol sodeluje v EURASHE – Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu, ki je v Bruslju 17. junija 2016 organiziralo srečanje delovnih skupin in upravnega odbora. Skupnost je sodelovala v 3 delovnih skupinah: Mission of PHE, Modernising Professional Higher Education within a diversified Higher Education in Quality in PHE. V vseh treh delovnih skupinah so bili predstavljeni aktualni projekti EURASHE vezani na tematsko področje (BUILDPHE je za namen vključevanja institucij v raziskavo bil predstavljen v vseh delovnih skupinah). Poudarek je bil na pregledu stanja delovne skupine – namen, cilji, aktivnosti, rezultati in potek samega dela. Na EURASHE se razvija spletna platforma za primere dobrih praks, ki bo zaživela v septembru 2016. Vse institucije bodo povabljene k sodelovanju za krepitev skupnega znanja in izmenjave. EURASHE je pripravil tudi nov delilnik za povračilo stroškov strokovnjakom.

Napoved dogodkov:

– »Applied RDI –making innovation happen!« je seminar za vključevanje študentov in tržnem pristopu aplikatinvih raziskav. Seminar bo v Sevilli (Španija) od 26. do 27. septembra 2016. Soorganizator je Foundation Saint Paul Andalusia CEU.

– seminar o kakovosti v terciarnem izobraževanju, ki je v pripravi. Predvidoma bo dogodek potekal v februarju 2017 v Bruslju. EURASHE nam bo posredoval več informacij v jeseni.

Na upravnem odboru EURASHE je bil predstavljen predlog Mission statement za PHE.

Udeleženki obeh dogodkov s strani Skupnosti VSŠ: Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič (tudi kot članica Upravnega odbora EURASHE) in Jasmina Poličnik.