EURASHE seminar RDI – Pametne rešitve za regije

EURASHE seminar RDI – Pametne rešitve za regije

Seminar Pametne rešitve za regije: terciarno strokovno izobraževanje z aplikativnimi raziskavami in inovacijami krepi regionalno sodelovanje je predstavil nekaj primerov dobrih praks, izkušenj in rezultatov tovrstnih dejavnosti. seminar je potekal 16. – 17. novembra 2017 v Portu na Portugalskem. EURASHE je na začetku predstavil Prioritete aplikativnih raziskav in inovacij za regionalni razvoj, nato je predstavnica Skupnega raziskovalnega centra (JRC) Evropske komisije predstavila Pametno platformo specializacij S3 za terciarno izobraževanje. V prispevku Indikatorji meritev inovativne kapacitete v terciarnem izobraževanju je bilo predstavljenih nekaj Evropskih in Portugalskih primerov. Iz Univerze Twente pa so predstavili Prispevek terciarnih institucij k krepitvi družbeno-ekonomskega razvoja perifernih regij. Na interaktivni okrogli mizi je bilo predvsem govora o sodelovanju terciarnih izobraževalnih institucij z regionalnimi organi, Evropskem regionalnem sodelovanju in vlogi terciarnih izobraževalnih institucij pri razvoju regijskih strategij. V plenarnem delu je bilo govora o implementaciji sinergij med programom Horizon 2020 in ESS za krepitev sodelovanja med izobraževanjem in trgom dela, rezultatih sodelovanja MSP z Visoko strokovno šolo za razvoj inovacij pri transformiranju kadrovskega sektorja navdušila pa sta tudi mlada diplomanta, ki sta predstavila svoje študentsko podjetniško start-up podjetje s katerim se tudi po študiju preživljata in se bliskovito širi. V paralelnih delavnicah so bile predstavljeni primeri sodelovanja s trgom dela. Predstavljeni so bili tudi vmesni rezultati projekta PROCSEE in sicer Kako povečati sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in trgom dela. Seminar smo zaključili z ogledom mednarodnega podjetniškega spodbujevalnika Porto Design Factory in enega najmočnejših Raziskovalnih centrov na Portugalskem.

Gradiva in več informacij najdete na: https://www.eurashe.eu/events/seminars/rdi-porto/.