EURASHE dogodki, 15. – 16. junij 2017

EURASHE dogodki, 15. – 16. junij 2017

Okrogla miza (15. junij 2017)

Namen okrogle mize 15. junija v Bruslju v organizaciji EURASHE je bila razprava o Izobraževanju z delom (WBL) na podlagi prispevkov strokovnjakov iz Irske, Velike Britanije, Belgije in EURASHE projektov. Predstavljeni so bili dosedanji rezultati projekta PROCSEE (v prilogi). Osredotočili smo se predvsem na ključne koristi in izzive v povezavi z WBL in integracijo le-tega v programe terciarnega strokovnega izobraževanja. Dotaknili smo se ovir za nadaljnji razvoj in promocijo WBL in določili vlogo EURASHE za podporo razvoja WBL v prihodnje.

Upravni odbor (15. junij 2017)

Seznanili smo se z razvojem dogodkov na področjih BFUG, EQAR, UAS4EUROPE, EVSW, EC VET providers’ expert group. Izbrali smo končno zasedbo Odbora za strateško svetovanje (CSA), ki ima 9 članov (predstavnikov različnih deležnikov TSI na Evropski ravni. Odbor se bo prvič sestal septembra 2017. Pregledali smo posodobljeno različico razvoja strategije 2017-2020. Analizirali smo zadnjo letno konferenco v Le Havru, dorekli organizacijo in pripravo naslednjih dogodkov EURASHE: UAS Leadership Forum (Bruselj, 11. oktober 2017), QA Community of Practice (Bruselj, 11. oktober 2017) in Seminar o regionalnem razvoju (Porto, 16. – 17. november 2017). Pregledali smo vloge za članstvo in jih na podlagi dokumentacije in pravilnika potrdili/zavrnili ali zaprosili za dopolnitev vloge. Prav tako smo obravnavali in potrdili izključitev članic, ki članarine kljub večkratnemu opominu niso poravnale 2 leti. Pregledali smo vmesno finančno stanje ter se dogovorili za sestanek naslednjega upravnega odbora septembra in bo potekal preko Webexa. Več o omenjenih prihajajočih dogodkih in razvoju Strategije 2017-2020 v prilogah:

A5_EURASHE_annual report 2016

A7_2_UAS LeadershipForum

A7_3_ Quality Assurance Community of Practice

A7_4_WG RDI seminar Porto 11_2017 draft

Delovna skupina Zaposljivost in VŽU (16. junij 2017)

Poleg rednih zadolžitev je bil glavni namen srečanja delovne skupine pripraviti ključne teme znotraj tega področja, ki jih je potrebno vključiti v EURASHE izjavo za Ministrsko konferenco 2018, kakor tudi razprava o ciljih delovne skupine za naslednja 3 leta ter korake do dosega le-teh. V okviru delovne skupine smo prav tako pregledali dva dokumenta, in sicer:

  • Osnutek priporočil za sledenje diplomantov, ki ga je Evropska komisija predstavila 2 tedna prej z namenom da pozovejo države članice, da razvijejo nacionalne sisteme za sledenj z uporabo administrativnih podatkov in anket diplomantov in naj sodelujejo pri tem, da so podatki različnih držav članic primerljivi – priloga.
  • Komunike Evropske komisije o Modernizaciji visokega šolstva – priloga.

Posvet Modernizacija Terciarnega visokega šolstva (16. junij 2017)

Namen dogodka je bil seznaniti in razpravljati o trenutnih trendih in izzivih na področju visokošolskega izobraževanja na evropski in nacionalni ravni, o posodobljeni agendi modernizacije Evropske komisije za visokošolsko izobraževanje in o tem, kako naj nanj odzovejo visokošolski zavodi. Program je vključeval:

  • Predstavitev razvoja v izbranih evropskih državah (BE-FL, IE, PT in pregled iz regije srednje in jugovzhodne Evrope). Predstavljeni so bili dosedanji rezultati projekta PROCSEE (predstavitev v prilogi).
  • Prednostne naloge in dejavnosti EURASHE, Stéphane Lauwick, predsednik EURASHE.
  • Revidirani program modernizacije za visoko šolstvo, Sarah Lynch, vodja sektorja, DG EAC, Evropska komisija – v prilogi.