EURASHE dogodki v septembru 2016

EURASHE dogodki v septembru 2016

Seminar Aplikativne raziskave, razvoj in inovacije – Spodbujanje inovacij – vključevanje študentov tržno aplikativne raziskave:
Seminar je potekal 26. in 27. septembra v Sevilli (Španija). Osredotočil se je na aplikativne raziskave, razvoj in inovacije in predvsem kako aktivno vključevati študente v tovrstne aktivnosti in predvsem tržno usmerjene aplikativne raziskave. Več informacij, gradiva in ostale informacije seminarja so na spletni povezavi.

Upravni odbor
Na prvem Upravnem odboru, ki je potekal 25. septembra (ob robu seminarja v Sevilli) smo pregledali sklepe prejšnje seje in potrdili sklepe zapisnika prejšnje seje (17. junij 2016), pripravili vse potrebno za skupščino, se pogovorili o določenih nejasnostih v pravilnikih in administrativnih zadevah. Pregledali smo finančno poročilo januar do avgust 2016, stanje plačanih članarin in se dogovorili o nadaljnjih postopkih in pregledali predlog finančnega načrta za 2017. Pregledali smo prošnje za članstvo in se predvsem ustavili pri instituciji turškega dela Cipra, ki s strani Cipra niso priznane. Člani so podali poročila sestankov in dogodkov, ki so se jih udeležili v imenu EURASHE. Na drugem delu Upravnega odbora, ki je bil 27. septembra, smo člani potrdili Daniela-Ulfa Ehlersa iz DHBW, Nemčija kot nadomestnega podpredsednika EURASHE (namesto Michala Karpiška, ki je zasedel mesto generalnega sekretarja). Dogovorili smo se tudi za prevzem delovnih skupin EURASHE in Skupnost VSŠ aktivno sodeluje kot pomoč v 2 delovnih skupinah: Misija terciarnega strokovnega šolstva ter Zaposljivost in vseživljenjsko učenje.

Skupščina
Kot sklepni dogodek je pred Upravnim odborom potekala tudi EURASHE skupščina. Pregledali smo sklepe prejšnje skupščine (20. april 2016), generalni sekretar in predsednik sta podala poročila o delovanju EURASHE v različnih delovnih skupinah in odborih, pregledali in potrdili smo nove vloge za članstvo in pregledali in potrdili smo predloge za ukinitev članstva zaradi neplačevanja članarine. Pred volitvami nadomestnega člana Upravnega odbora (namesto Michala Karpiška, ki je zasedel mesto generalnega sekretarja) so se kandidati predstavili in z veliko večino glasov je bil izbran Daniel-Ulf Ehlers iz DHBW, Nemčija. Predstavljen je bil delovni načrt za leto 2017 in osnutek strateškega načrta 2017 – 2020, ki bo na podlagi ankete med člani še dodelan. Anketa je na spletni povezavi: www.eurashe.eu/survey. Predstavljen in potrjen je bil tudi finančni načrt za leto 2017. Predstavljeni so bili vsi projekti v katerih EURASHE sodeluje ali jih vodi (tudi PROCSEE in BuildPHE, kakor tudi pridobljen novi projekt SAPS). Predstavljen je bil osnutek 27. redne letne konference in skupščine EURASHE, 29. – 31. marec 2017 v Le Havru, Francija in opozoril na objavljen razpis za 28. redno letno konferenco in skupščino EURASHE, leta 2018 do 14. oktobra 2016. Prav tako EURASHE poziva vse svoje člane, da jim posredujejo primere dobrih praks, ki bi jih objavili v obliki zbirke na spletni strani EURASHE.