ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Erudio Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 500 86 81 in (01) 548 37 62
E-pošta:visjasola@erudio.si
Spletna stran:https://www.visjasola.erudio.si
Kratek opis šole:

Vabljeni na Erudio IC. Smo sodobna šola, ki poleg klasičnega študija ponuja tudi študij na daljavo. Imamo vrhunske predavatelje, ki prihajajo iz prakse in uporabljajo sodobne učne metode, da z enako količino dela pri nas študenti pridobijo več koristnega znanja in več uporabnih informacij kot drugod.

Višješolski programi: Gradbeništvo, Gostinstvo in turizem, Organizator socialne mreže, Mehatronika, Ekonomist, Varstvo okolja in komunala, Logistično inženirstvo, Kozmetika, Informatika, Strojništvo, Medijska produkcija, Velnes
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir gradbeništva, Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, Organizator socialne mreže, Inženir mehatronike, Ekonomist, Inženir varstva okolja in komunale, Inženir/inženirka logistike, Kozmetik/kozmetičarka, Inženir/inženirka informatike, Inženir /inženirka strojništva, Inženir/inženirka medijske produkcije, Organizator/organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti