UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

UČNA MOBILNOST POSAMEZNIKOV

Polno ime: Erasmus+, Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost učečih se in osebja, Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami
Trajanje: od 1. junija 2017 do 31. julija 2019
Pridobljena sredstva: 1.810,00 €

O PROJEKTU

V skladu s Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva (SISVŠ) želi Skupnost VSŠ v sklopu projekta aktivno podpreti svoje članice, saj prepoznava mobilnost kot ključni del višješolske strokovne skupnosti, odprte v mednarodno okolje. V projektu želi okrepiti podporno okolje na svojih članicah za večjo kakovost mednarodne mobilnosti ter povečati število mednarodnih mobilnosti strokovnega osebja. Hkrati sodelovanje z državami Zahodnega Balkana podpira izbiro prednostnih držav SISVŠ.
Neposredni učinek projekta bo vključitev Alfa BK Univerzitet (Srbija) v uporabo Modela OVSŠ (Modela odličnosti višjih strokovnih šol), s čimer bodo VSŠ pridobile primerjalno osnovo, temelječo na mednarodnih podatkih, ki bo v pomoč pri razvrščanju VSŠ na njihovi poti k odličnosti (razpis za pridobitev Diplome Skupnosti VSŠ za odličnost poteka vsako leto).


Posredni učinki projekta: mobilnost zaposlenih vpliva na razvoj organizacijskih, upravljalnih in vodstvenih veščin, pripomore k uvajanju novih učnih praks in inovativnih metod poučevanja ter k izboljšavam na področju medinstitucionalnega strokovnega sodelovanja med višjimi strokovnimi šolami, gospodarstvom in drugimi deležniki.

KJE LAHKO IZVEM VEČ?

Spletna povezava do projekta je TUKAJ

KAJ PRIDOBIJO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE?
  • Krepitev možnosti za več mobilnosti.
  • Dodatna pridobljena sredstva za mobilnost osebja.
  • Nabor mednarodnih kontaktov in mreženje na mednarodni ravni.
  • Znanje in know-how administrativnega in finančnega vodenja mobilnosti.
  • Podpora Erasmus+ koordinatorjem in udeležencem mobilnosti.
  • Nova strokovna znanja, seznanitev s tujimi primeri dobrih praks.
PROJEKTNE AKTIVNOSTI
  • V fazi priprave projekta sta že bila izbrana oba udeleženca mobilnosti. Na ALFA BK Univerzitet bo tako Model OVSŠ predstavil sam soavtor modela, ki ga odlikujejo več kot 20-letne izkušnje na področju kakovosti in odličnosti. Drugi izbrani strokovnjak se bo z namenom širitve strokovnih kompetenc udeležil 12. mednarodnega raziskovalnega tabora.
  • Podpora pri izvajanju mobilnosti osebja ter administrativno-finančna izvedba projekta.
  • Spodbujanje, ozaveščanje in promoviranje prednosti mobilnosti.