Erasmus+ ŠTUDIJ IN ZABAVA

Erasmus+ ŠTUDIJ IN ZABAVA

iZŠLA JE!

Višješolski študenti predstavijo Erasmus+ mobilnosti – kako doživeti študij, praktično izobraževanje in tujino v enem. Vabljeni k branjU … Erasmus+ študij in zabava.

 

“Sodobna družba je pogosto označena kot družba tveganja. Z negotovostjo se srečujejo vsi, še posebej pa mladi, ki običajno nimajo dovolj izkušenj ali še niso dovolj opremljeni z ustreznimi veščinami in znanji, da bi z lahkoto premagovali pasti vsakdanjega življenja, pa naj gre za šolo, trg dela ali prosti čas. Delo je v sodobni družbi še posebej zahteven del posameznikovega življenja. Praktično ni več delovnega mesta za nedoločen čas. Biti uspešno integriran na trg dela, pomeni, da mora biti posameznik pripravljen kdaj pa kdaj zamenjati vrsto dela in sprejeti drugo, občasno se je potrebno preseliti drugam. Vse to lahko vpliva na slog življenja njega osebno in cele družine, če jo ima.

V takih socialnih okoliščinah je še posebej pomembno, da je posameznik dobro opremljen z veščinami, ki jih potrebuje za delo in življenje. Le z nenehnim izpopolnjevanjem veščin in pridobivanjem novih kompetenc so mladi lahko dovolj konkurenčni na neizprosnem trgu delu. Zato potrebujejo med drugim tudi fleksibilen šolski sistem, ki bo odprt in odziven na potrebe gospodarstva in trga dela.

Višje strokovne šole so upravičile svoj obstoj in se uspešno soočile s temi novimi okoliščinami, zato so postale zelo pomemben del slovenskega izobraževalnega sistema. S poudarkom, ki ga dajejo na praktičnem delu izobraževalnega procesa, pospremijo na trg visoko kvalificirane in hitro zaposljive strokovnjake. Višje strokovne šole so se uspešno vključile v gospodarstvo, saj »producirajo« tisto, kar trg dela sprejema in potrebuje. Tudi s pomočjo učne in delovne mobilnosti v tujini.

Kot stalnega poročevalca Evropskega parlamenta za Erasmus+ me veseli, da lahko vsako leto vse več mladim omogočimo študij ali delovno prakso v tujini. Mladi, ki so se udeležili izobraževanj in usposabljanj v tujini so veliko konkurenčnejši na trgu dela in bolj vključeni v družbo. Torej, dodana vrednost, ki jo prinese izobraževanje in usposabljanje v tujini se kaže tako v osebnostnem kot v kariernem razvoju posameznika.

Naj ob tej priložnosti čestitam vsem izvajalcem in udeležencem višješolskega izobraževanja ter jim zaželim veliko uspeha na njihovi izobraževalni, poklicni in življenjski poti.

Dr. Milan Zver,

evropski poslanec