EQAF: Od minimalnih standardov k odličnosti

EQAF: Od minimalnih standardov k odličnosti

Od 21. do 23. novembra 2019 je na Tehniški Univerzi v Berlinu potekal Evropski forum za zagotavljanje kakovosti (EQAF), ki so organizirale predstavnice E4 – evropskih združenj visokega strokovnega šolstva (EURASHE), univerz (EUA), agencij za zagotavljanje kakovosti (ENQA) in študentov (ESU).

Forum je ponudil priložnost za razpravo, strokovni razvoj in izmenjavo izkušenj med ključnimi deležniki in akterji na področju zagotavljanja kakovosti pod naslovom Podpiranje družbene vloge visokega šolstva.

V uvodni predstavitvi sta Maria Kelo in Tia Loukkola predstavili Evropske standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ESG 2015), ključne razvojne dogodke, razliko med institucijama ENQA in EQAR, mednarodno zagotavljanje kakovosti in zagotavljanje kakovosti skupnih programov. V zaključku sta predvsem izpostavili razliko evropskih usmeritev procesa zagotavljanja kakovosti, ki temeljijo na aktivnem sodelovanju študentov in deležnikov, regionalnem sodelovanju, priznavanju pomembne vloge samoevalvacije in transparentnosti poročil zunanjih evalvacij.

Petre Maassen iz Univerze v Oslu je poudaril nujo po krepitvi sodelovanja visokega šolstva in družbe na treh enako pomembnih področjih, in sicer izobraževanju, raziskavah in prenosu znanja in partnerstev družbenega udejstvovanja. Razvoj proaktivna vloga strateškega profila posamezne institucije je za to nujno potreben tako s strani zunanjih dejavnikov kot zlasti tudi notranjih dejavnikov.

V nadaljevanju foruma je bilo predstavljenih veliko primerov sodelovanja z deležniki (predvsem z deležniki trga dela), vključevanjem oseb iz socialno šibkejših okolij, sodelovanju na področju novih zelenih tehnologij ter razvoj ustreznih programov ter osnutek modela zagotavljanja kakovosti praktičnega izobraževanja (ki delno temelji tudi na rezultatih projektov SAPS, ApprenticeTrack in ApprenticeQ).

PROGRAM in več informacij o dogodku najdete na tej povezavi.