VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Ime šole:Višja šola za računovodstvo in finance
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Stegne 21C, 1000 Ljubljana
Telefon:02 229 80 83
E-pošta:info@visr.si
Spletna stran:http://www.vec.si
Kratek opis šole:

Znanje, spretnosti, kontakti ter vaše reference vam odpirajo vrata v time in do projektov, kjer se boste kot posamezniki lahko dokazali. Zavedamo se, da je vaš uspeh, tudi naš uspeh. Napore vlagamo v inovativne pristope z namenom usposobiti posameznika za strokovno, odgovorno, timsko delo. Oblikovali smo metode poučevanja, ki vzpodbujajo napredek, kreativnost, razumevanje in željo po doseganju ciljev.

Višješolski programi: Računovodstvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Računovodja / Računovodkinja