ŠOLSKI CENTER VELENJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER VELENJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Velenje, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Telefon:(03) 896 06 42 (03) 896 06 60
E-pošta:vss@scv.si
Spletna stran:https://vss.scv.si/sl/
Kratek opis šole:

Višja strokovna šola od leta 1996 izvaja višješolsko strokovno izobraževanje s področja tehnike in storitev. Poudarek v izobraževanju je na pridobivanju praktično uporabnih znanj, ki so dobra osnova za delo ali nadaljevanje izobraževanja.Na šoli se veselimo sodelovanja z vsemi, s katerimi lahko dosežemo skupne cilje.

Višješolski programi: Informatika, Mehatronika, Elektronika, Gostinstvo in turizem, Geotehnologija in rudarstvo, Varstvo okolja in komunala
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/inženirka informatike, Inženir/inženirka mehatronike, Inženir/inženirka elektronike, Organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, Inženir/inženirka geotehnologije in rudarstva, Inženir/inženirka varstva okolja in komunale