ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER PTUJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Višja strokovna šola, Šolski center Ptuj
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Volkmerjeva 19 (Vičava 1), 2250 Ptuj
Telefon:(02) 787 1 812  (02) 787 1 711
E-pošta:vss@scptuj.si
Spletna stran:http://vss.scptuj.si
Kratek opis šole:

Poslanstvo šole izhaja iz več kot 125-letne tradicije poklicnega izobraževanja na Ptuju, temelji na široki programski ponudbi v sedanjosti in gradi na novih programih, ki jih potrebujejo industrija, malo gospodarstvo in obrt v prihodnosti. Naše poslanstvo je pripraviti ljudi na vseživljensko učenje in vzpostaviti študij, ki bo zagotavljal zaposljivost.

Višješolski programi: Ekonomist, Mehatronika, Upravljanje podeželja in krajine, Bionika
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomist, Inženir mehatronike, Inženir kmetijstva in krajine, Bionik