ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Telefon:(07) 393 21 82  (07) 393 21 84
E-pošta:vss.nm@guest.arnes.si
Spletna stran:https://www.sc-nm.si/vss/
Kratek opis šole:

V dolenjskem okolju je naša šola prepoznavna kot vodilna izobraževalna ustanova na področju tehničnih strok. Z vključitvijo v naše programe posamezniki pridobijo tako teoretična kakor tudi praktična znanja. Tako naši diplomanti v času študija pridobijo vse potrebne kompetence, ki jih potrebujejo podjetja sodobnega časa. Kot institucija se zavedamo svoje vloge, svojega poslanstva in odgovornosti. V ta namen venomer iščemo nove izzive, vzpodbujamo kreativnost in izboljšujemo metode poučevanja.

Višješolski programi: Strojništvo, Informatika, Elektronika, Varstvo okolja in komunala, Logistično inženirstvo, Lesarstvo, Kozmetika
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka strojništva, Inženir/ka informatike, Inženir/ka elektronike, Inženir/ka varstva okolja, Inženir/ka logistike, Inženir/ka lesarstva, Kozmetik oz. kozmetičarka