ŠOLSKI CENTER CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Telefon:(03) 428 58 53 (03) 428 58 88
E-pošta:vss@sc-celje.si
Spletna stran:http://vss.sc-celje.si
Kratek opis šole:

Če se odločate za višješolski študij , ki jih izvaja naša višja strokovna šola, se boste odločili za način izobraževanja, ki kar najbolj povezuje teorijo in prakso, in kar je enako pomembno, za dinamična in zaposljiva področja, kjer boste lahko s svojo kreativnostjo v delovnih organizacijah postali vodje tehnoloških procesov in soustvarjalci novih tehnologij.

Višješolski programi: Avtoservisni menedžment, Gradbeništvo, Mehatronika, Strojništvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Avtoservisni inženir, Inženir gradbeništva, Inženir mehatronike, Inženir strojništva