ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Telefon:(03) 428 59 08
E-pošta:vs-ce.vrtnarstvo@guest.arnes.si
Spletna stran:http://www.hvu.si/visja/
Kratek opis šole:

Smo šola s tradicijo, znanjem in izkušnjami, ki jih z veseljem, odgovornostjo in ljubeznijo do narave in vsega kar je lepo posredujemo našim študentom. Izbirni moduli so naša posebnost. Tako z moduli kot so:Tehnologija hortikulturnih rastlin, Krajinsko vrtnarstvo, Oblikovanje in urejanje prostora z rastlinami in Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami omogočamo pridobiti znanje in izkušnje za oblikovanje in urejanje bivalnega in poslovnega prostora. Posredno pa s pridobljenim znanjem vplivamo tudi na kulturo bivanja in na lepše okolje v katerem živimo.Prepričajte se.

Višješolski programi: Hortikultura, Snovanje vizualnih komunikacij in trženja
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka hortikulture, Snovalec vizualnih komunikacij in trženja/snovalka