KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA, VIŠJA BALETNA ŠOLA

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA, VIŠJA BALETNA ŠOLA

Ime šole:Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana
Telefon:05 907 4309  05 907 4304
E-pošta:mihael.zveglic@kgbl.si
Spletna stran:http://www.kgbl.si
Kratek opis šole:

Višja baletna šola deluje v okviru Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. V študijsko leto 2015/2016 smo vstopili s prenovljenim študijskim programom BALET, z zaključenim študijem pa si študentje pridobijo strokovni naziv Višji baletni plesalec / Višja baletna plesalka. Program Višje šole je namenjen dijakom, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje - program balet, učiteljem baleta ter profesionalnim baletnim plesalcem. Namen prenovljenega študijskega programa je, da si kandidati pridobijo višjo raven strokovne izobrazbe, širše in zahtevnejše strokovno znanje baletnih in drugih plesnih tehnik, koreografije, veščine za organiziranje in vodenje predstav ter kompetence za druga zahtevnejša dela na baletnem in drugem plesnem področju. Z izbirnostjo modulov je kandidatom omogočeno, da se usposobijo za plesanje zahtevnejših baletnih vlog v predstavah ali nadgradijo znanja iz koreografije.

Višješolski programi: Balet
Pridobljeni nazivi diplomanta: Višji baletni plesalec / Višja baletna plesalka