IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY, D.O.O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

IZOBRAŽEVALNI CENTER MEMORY, D.O.O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Dutovlje 32, 6221 Dutovlje
Telefon:(05) 764 20 27 / (05) 764 20 28
E-pošta:memory@siol.net
Spletna stran:https://www.memory.si/visje-strokovno-izobrazevanje/
Kratek opis šole:

Študijske programe poskušamo obogatiti s sodobnimi oblikami in metodami dela ter, preko različnih mednarodnih projektov, s povezovanjem s tujino, predvsem z italijanskimi institucijami. Med drugim lahko naši študentje tam opravljajo praktično izobraževanje. Vzpodbujamo kreativnost, praktično usmerjenost in željo po doseganju zahtevanih ciljev vseh udeleženih v izobraževalnem procesu.

Višješolski programi: Ekonomist, Organizator socialne mreže
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomist/ka, Organizator/organizatorka socialne mreže