IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D.O.O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

IZOBRAŽEVALNI CENTER GEOSS D.O.O., VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Izobraževalni center GEOSS d.o.o., Višja strokovna šola, Litija
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija
Telefon: (01) 89 80 570, 031 759 355 FAX: (01) 89 80 570
E-pošta:INFO@IC-GEOSS.SI
Spletna stran:https://www.ic-geoss.si/visja-sola/
Kratek opis šole:

IC Geoss, Litija je center za izobraževanje odraslih. Prijaznost in posvečanje potrebam posameznika je samoumevna. Trudimo se, da vsakemu študentu pomagamo pri uresničitvi cilja. Predavanja so popoldan 2x tedensko, po posameznih predmetih. Študentje lahko izpite opravljajo na rednih ali na izrednih izpitnih rokih. Tako si študent lahko dobro organizira študij, kar se odraža na uspešnosti študentov.

Višješolski programi: EKONOMIST, ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, STROJNIŠTVO
Pridobljeni nazivi diplomanta: EKONOMIST, ORGANIZATOR/ORGANIZATORKA SOCIALNE MREŽE, INŽENIR/INŽENIRKA STROJNIŠTVA