IZOBRAŽEVALNI CENTER ENERGETSKEGA SISTEMA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

IZOBRAŽEVALNI CENTER ENERGETSKEGA SISTEMA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:ICES- Izobraževalni center energetskega sistema
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Letališka cesta 16 a, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 474 26 31  (01) 474 26 32
E-pošta:info@ices.si
Spletna stran:https://www.ices.si/visja-strokovna-sola
Kratek opis šole:

Naša višja strokovna šola je ena od petih sorodnih slovenskih šol, ki so prve vpisale študente v višješolske programe. Tako imamo v naši državi najdaljšo tradicijo tovrstnega izobraževanja. Višješolski program Elektroenergetika smo začeli izvajati leta 1996 v Ljubljani in v Mariboru. Leta 2001 se mu je pridružil višješolski program Elektronika, leta 2005 višješolski program Informatika in leta 2008 še višješolski program Strojništvo.

Višješolski programi: Elektroenergetika, Elektronika, Informatika, Strojništvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka elektroenergetike, Inženir/ka elektronike, Inženir/ka informatike, Inženir/ka strojništva