ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ERUDIO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Erudio, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 515 277 74
E-pošta:visjasola@erudio.si
Spletna stran:https://www.erudio.si/slovenscina/visja-strokovna-sola/visja-strokovna-sola
Kratek opis šole:

Vabljeni na Erudio IC. Smo sodobna šola, ki poleg klasičnega študija ponuja tudi študij na daljavo. Imamo vrhunske predavatelje, ki prihajajo iz prakse in uporabljajo sodobne učne metode, da z enako količino dela pri nas študenti pridobijo več koristnega znanja in več uporabnih informacij kot drugod.

Višješolski programi: Gradbeništvo, Gostinstvo in turizem, Organizator socialne mreže, Mehatronika, Ekonomist, Varstvo okolja in urejanja prostora, Logistično inženirstvo in Poslovni sekretar, Kozmetika, Informatika, Strojništvo, Medijska produkcija
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir gradbeništva, Organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, Organizator socialne mreže, Inženir mehatronike, Ekonomist, Inženir varstva okolja in komunale, Inženir Logostike, Poslovni sekretar, Kozmetik/kozmetičarka, Inženir/inženirka informatike, Inženir /inženirka strojništva, Inženir/inženirka medijske produkcije