EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto
Telefon:(07) 393 32 67 (07) 393 32 82
E-pošta:referat@esnm.si
Spletna stran:http://www.esnm-visja.si
Kratek opis šole:

Na naši višji šoli si prizadevamo, da bi študenti poleg strokovnega znanja pridobili tudi določene osnove poslovnega bontona in komunikacije. Zato spodbujamo timsko delo ter povezovanje teorije s prakso ob hkratnem upoštevanju točnosti, natančnosti in sistematičnosti pri delu.

Višješolski programi: Ekonomist, Medijska produkcija
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomist / Ekonomistka, Inženir/inženirka medijske produkcije