EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice
Telefon:(07) 499 25 62 (07) 499 25 70
E-pošta:vss.brezice@guest.arnes.si
Spletna stran:http://www.vssbrezice.si
Kratek opis šole:

Program je modularno zasnovan in kreditno ovrednoten po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov bo študentom omogočila pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Višješolski programi: Ekonomist
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomist/ka