CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Center za poslovno usposabljanje Ljubljana
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana
Telefon:T / +386 (0)1 5897 662  F / +386 (0)1 565 59 20
E-pošta:julijana.rifl@cpu.si
Spletna stran:https://www.cpu.si
Kratek opis šole:

CPU – Višja strokovna šola vpisuje v študijske programe: Ekonomist, Gradbeništvo, Informatika in Poslovni sekretar. Center za poslovno usposabljanje – CPU ima dolgoletno tradicijo izobraževanja za potrebe gospodarstva. Zrasel je pri Gospodarski zbornici Slovenije in se razvil v sodobno, dinamično izobraževalno institucijo, v okviru katere deluje tudi Višja strokovna šola.

Višješolski programi: Informatika, Gradbeništvo, Ekonomist, Poslovni sekretar
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/inženirka informatike, Inženir/inženirka gradbeništva, Ekonomist/ekonomistka, Poslovni sekretar/poslovna sekretarka