BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 280 76 06  (01) 280 76 20
E-pošta:vss@bic-lj.si
Spletna stran:http://www.bic-lj.si/vss/
Kratek opis šole:

Izobražujemo študente Živilstva in prehrane ter Gostinstva in turizma. Zanimiva, sodobna in kakovostna programa, tesno povezana z gospodarstvom in najnovejšimi trendi stroke, praktične izkušnje pri delodajalcih v Sloveniji in tujini – vse to zagotavlja dobre zaposlitvene možnosti našim diplomantom.

Višješolski programi: Živilstvo in prehrana, Gostinstvo in turizem
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir / inženirka živilstva in prehrane, Organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu