Ekspertna skupina izvajalcev PSI

Ekspertna skupina izvajalcev PSI

Ekspertna skupina izvajalcev poklicnega in strokovnega izobraževanja se je 8. septembra 2017 sestala v Bruslju na pobudo Evropske komisije.

Predstavljen je program 2. Evropskega tedna PSI bo potekal od 20. do 24. novembra. 20. in 21. bodo dogodki organizirani s strani deležnikov na nacionalnem nivoju (Skupnost VSŠ – 20. okrogla miza Višješolsko izobraževanje kot konkurenčna prednost z evropskim poslancem dr. Milanom Zverom in drugimi deležniki ter 21. 7. letna konferenca Kakovost v VSŠ) od 22. do 24. pa se bodo odvijali dogodki v Bruslju, kjer bomo predstavili projekta SAPS in PROCSEE. Predstavil se bo tudi projekt PACT4YOUTH, ki je zelo uspešen pri iskanju ustreznih mladih kadrov za podjetja, predvsem SMP-je. Osnovna naloga projekta je spodbuditi kakovostno sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji, zmanjšati pomanjkanje ustreznih kadrov in prispevati k evropskim in nacionalnim politikam na področju znižanja brezposelnosti med mladimi. Predstavljena je bila raziskava na področju sledenja diplomantov in ovir s katerimi se srečujejo zaradi raznolikega in neusklajenega zbiranja podatkov a nacionalni ali regionalni ravni, ki zaradi tega ne omogočajo kakovostne primerljivosti. Na področju mednarodnih mobilnosti se bo glede na povpraševanje spodbujalo v večji meri mobilnosti v tretje države torej izven EU. Nekatere deležniki so izrazili zaskrbljenost o smiselnosti tovrstnih mobilnosti.

V okviru ERASMUS+ je bila predstavljena nova mobilna aplikacija, ki jo priporočajo vsem udeležencem mobilnosti. Leto 2018 pa bo Evropsko leto kulturne dediščine in PSI bo pri tem igral pomembno vlogo, saj preko veliko poklicev zagotavljamo tudi prenos kulturne dediščine. Več informacij bo znano konec leta 2017.

Deležniki smo predstavili svoje aktivnosti. V okviru EURASHE smo med drugim izpostavili projekte PROCSEE, SAPS, SAT, BuildPHE in ApprenticeshipQ.