VIŠJA STROKOVNA ŠOLA EDC KRANJ

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA EDC KRANJ

Ime šole:Višja strokovna šola EDC Kranj
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj
Telefon:(04) 236 11 24 in 041 351 164
E-pošta:edc.visja@guest.arnes.si
Spletna stran:https://www.edckranj.com
Kratek opis šole:

Višješolski študij, ki sledi bolonjski usmeritvi, je prenovljen, kar pomeni, da je 40 % študijskega programa praktično usmerjenega. Prenovljena programa GRADBENIŠTVO in VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA omogočata pridobivanje znanja širšega področja v obveznem in izbirnem delu programa. Pomembna novost v prenovljenem programu je večja ponudba izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam okolja.

Višješolski programi: Varstvo okolja in komunala, Gradbeništvo
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka varstva okolja in komunale, Inženir/ka gradbeništva