E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja

E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja

Prva izvedba programa E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja je potekala med 30. 11. 2020 in 18. 12. 2020. Program je organizatorjem praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah predstavil vsebine za uspešno in kakovostno vodenje, načrtovanje, izvajanje, spremljanje in evalvacijo praktičnega izobraževanja. Program v obsegu 24 šolskih ur je zasnovan zelo dinamično in temelji na izkustvenem učenju ter izmenjavi izkušenj, mnenj in dobrih praks med udeleženci ter izpostavitvi skupnih problemov in iskanju možnih rešitev. Razdeljen je na tri module: priprava na PRI in njegovo načrtovanje, uspešna izvedba PRI in ocenjevanje ter evalvacija PRI.

Mojca Smerajec je po izobrazbi univ. dipl. inž. živilske tehnologije, je predavateljica in organizatorica praktičnega izobraževanja študentov na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Sodeluje z delodajalci in mentorji, pri katerih študenti opravljajo praktično izobraževanje doma in v tujini. Tako usmerja študente pri njihovi nadaljnji karierni poti. Izvaja usposabljanja mentorjev študentov in dijakov. Vključujoče in sodelovalno učenje ter individualizacijo prakticira tudi pri mentorstvu študentom na različnih nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Aktivno sodeluje s prispevki na mednarodnih konferencah.

»Izpopolnjevanje E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja smo zasnovali po fazah priprave in načrtovanja, izvedbe ter ocenjevanja in evalviranja PRI. Udeleženci izpopolnjevanja so si izmenjali svoje izkušnje, prenašali znanje in prihajali do novih idej za reševanje izzivov pri organiziranju prakse. Vsak s svojo veliko energijo in pozitivno naravnanostjo so prispevali k ustvarjalni klimi, sproščenosti in veliki učinkovitosti. Enoglasno smo se strinjali, da bi se morali organizatorji praktičnega izobraževanja na VSŠ srečevati večkrat letno, saj se poleg izobraževanja ponudi tudi priložnost za spoznavanje in navezovanje stikov. Po navadi so te skupne urice kar prekratke.«

Jure Jager

Jure Jager je strokovnjak na področju spletnega programiranja ter izdelave spletnih aplikacij in spletnih strani. Bil je priča izjemno hitremu razvoju programiranja in z njim povezanih orodij, kar mu je prineslo obilo izkušenj na področju optimizacije in uporabe naprednih tehnologij. V svoji desetletni karieri je sodeloval pri razvoju več aplikacij, med njimi tudi Apprentice Track za praktično izobraževanje študentov in dijakov.

»Na vseh področjih gospodarstva in javnega sektorja se dogaja optimizacija procesov, ki olajša in pohitri delo. Praktično izobraževanje mladih ne sme biti izjema in tukaj vstopi aplikacija Apprentice Track. Aplikacija je namenjena šolam, da lahko centralizirajo podatke o praktičnih izobraževanjih iz različnih podjetij. Iz teh podatkov je mogoče statistično urediti podatke, ki daje vpogled kako najbolje pripraviti iskalce zaposlitve na delo v podjetjih. Izvedba PRI je bila zame izjemno pozitivna izkušnja, saj mi je dala vpogled v realen svet praktičnih izobraževanj. Vesel sem, da sem lahko sodeloval pri razvoju rešitve, ki bo olajšala delo na več področjih.«

Analiza zadovoljstva udeležencev s programom: E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja

Verjetnost priporočila PRI
Zadovoljsto_PRI

Vtisi udeležencev/-k izpopolnjevanja

»Sproščeno vzdušje ob medsebojnem sodelovanju vseh udeležencev je doprineslo h kakovostni izvedbi izobraževanja.«

»Odlična priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj med kolegi. Tovrstna strokovna srečanja kolegov iste stroke bi lahko ponovili vsako drugo leto.«

»Odprt pristop do problematike, s katero se srečujemo organizatorji PRI. Skozi izmenjavo izkušenj vsak udeleženec lahko pridobi nekaj zase.«

»Uporabne in aktualne vsebine, zelo praktično naravnano usposabljanje, super, da smo se zopet povezali kolegi, ki delamo na področju PRI«

»Odlična ideja da ste povezali organizatorje PRI na “našem” področju, kjer se vsi soočamo s podobnimi težavami. Manjka nam srečanj na temo PRI in izmenjavo dobrih praks.

Takoj v začetku leta 2021 načrtujemo 2. izvedbo programa E-vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja.

Vabljeni, da se nam pridružite tudi vi.