Dogodki v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije

Dogodki v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije

V obdobju od 1. julija do 31. decembra 2021 bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

Od 4. junija 2021 je vzpostavljena uradna spletna stran predsedovanja, ki je dosegljiva TUKAJ.

V letu 2020/2021 so bile na evropskem nivoju prenovljene ali na novo vzpostavljene številne strategije, ki so pomembne tudi za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje. V okviru predsedovanja bo MIZŠ na področju izobraževanja posebno pozornost namenil pripravi novega evropskega programa za izobraževanje odraslih, s katerim bodo za naslednjih deset let določene prednostne naloge na tem področju.

V sklopu predsedovanja bosta organizirana 2 dogodka, in sicer:
1. Srečanje generalnih direktorjev za poklicno in strokovno izobraževanje (4. 10. – 5. 10. 2021) in
2. Konferenca z naslovom »Izobraževanje odraslih odločno odgovarja na izzive prihodnosti’« (8. 9. – 9. 9. 2021), na katero bodo vabljeni tudi predstojniki zavodov na področju izobraževanja odraslih.

Če v času predsedovanja organizirate lastni dogodek in bi ga želeli promovirati v sklopu predsedovanja, vas MIZŠ vabi, da jim opišete, kako je vsebina vašega dogodka usklajena s prioritetami predsedovanja. Teme predsedovanja na področju izobraževanja, na katere se lahko navežete, so:

  • nova znanja, kompetence in spretnosti,
  • razvoj digitalizacije in umetne inteligence ter etike v procesih vzgoje in izobraževanja,
  • vključujoč dogovor o upravljanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju,
  • izobraževanje za trajnostni razvoj,
  • prenova evropskega programa za izobraževanje odraslih.

Ustrezni spremljevalni dogodki morajo imeti zagotovljeno mednarodno udeležbo.

Če menite, da vaš dogodek ustreza merilom, to sporočite na naslov: jasmina.policnik@gov.si.

Vsi dogodki, ki bodo potrjeni kot spremljevalni dogodki, bodo ob promociji pridobili pravico do uporabe celostne grafične podobe predsedovanja. Dogodek bo uvrščen tudi na uradni koledar predsedovanja.

V okviru programa obeh dogodkov, ki bosta organizirana med slovenskim predsedovanjem, bo tudi priložnost, da se udeležencem predstavijo številne dobre prakse. Zato vas prosijo, da jih obvestite o aktualni vsebini ali dobri praksi na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na vašem zavodu, ki se povezujejo z omenjenimi prioritetami predsedovanja. Sem sodijo tudi pretekle aktivnosti in dogodki, ki bi Slovenijo na tem področju lahko predstavljali.

Dostop do besedila Okrožnice je TUKAJ.