Pametna PRIhodnost – zaključna konferenca projekta Apprentice Track

Pametna PRIhodnost – zaključna konferenca projekta Apprentice Track

V okviru projekta Apprentice Track (Apprentice Track – Management Tools for Meaningful Apprenticeships) Vas vabimo na zaključno konferenco ‘Shaping the future of SMART Work Based Learning’ oz. ‘Pametna PRIhodnost’.

Konferenca bo potekala 26. novembra 2020 med 10.00 – 12.00 preko ZOOMa.

Dogodka se bodo udeležili tudi:

  • Norbert SCHÖBEL iz Evropske komisije,
  • Michal KARPIŠEK iz EURASHE (Evropsko združenje institucij v visokem šolstvu),
  • Adam GAJEK iz EUROCHAMBRES (Združenje evropskih gospodarskih zbornic),
  • Nina DE WINTER iz ESU (Evropska študentska organizacija) in
  • Irene SHERIDAN iz Cork Institute of Technology (Irska).

 

Tema dogodka je digitalizirano vodenje, spremljanje in merjenje praktičnega izobraževanja in sicer:
Praktično izobraževanje na ravni višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja (PHE) študentom omogoča, da pridobijo nova znanja in spretnosti tako na delovnem mestu kot tudi zunaj njega, hkrati pa podjetjem zagotavljajo zanesljiv način za ocenjevanje in oblikovanje potencialnih bodočih zaposlitev. Kljub jasnim prednostim praktičnega izobraževanja je sistem izjemno zahtevno voditi, saj se učne potrebe študentov in potrebe določenih podjetij izredno težko uskladijo, zlasti kadar organizacije potrebujejo veliko število študentov in posledično tudi podatkov.

Nepravilno ali priložnostno upravljanje praktičnega izobraževanja pogosto vodi v situacijo, ko namesto zagotavljanja nadzorovane kakovostne učne izkušnje s strani usposobljenih mentorjev študentje preprosto prisostvujejo slabo usklajeni izkušnji. Visokokakovostno praktično izobraževanje spodbuja lažji prehod z izobraževanja na delo za mlade, kar jim daje ugodno izhodišče za nadaljnje delo in kariero. V nasprotnem primeru lahko posledice slabega vodenja povzročijo nezadovoljstvo študentov, študentje praktičnega izobraževanja ne jemljejo resno – zanje ni koristno, hkrati pa doprinese k nizki motivaciji, slabemu ugledu ter nizki dodani vrednosti. Jasno je, da so za upravljanje tako zapletenega procesa potrebni trdni in strukturirani komunikacijski kanali tako s podjetji kot s študenti, opredeljeni sistemi vodenja in jasni ocenjevalni protokoli.

Na dogodku bomo predstavili zaključene aktivnosti projekta:

  • Vzpostavitev sistema za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja.
  • Priprava tehnološkega načrta upravljanja praktičnega izobraževanja: razvoj digitalnega sistema in povezovanje z različnimi bazami.
  • Razvoj prototipa sistema.
  • Priprava in izvedba izobraževanja za mentorje v podjetjih.

 

Več o projektu je dostopno na povezavi: https://apprenticetrack.eu/ oz. http://arhiv.skupnost-vss.si/apprentice-track/.