Usposabljanje – Upravni postopek in upravno poslovanje v višjih strokovnih šolah

Usposabljanje – Upravni postopek in upravno poslovanje v višjih strokovnih šolah

  • Kdaj?
    • 25. maj - 1. junij 2022
    • 9:00 do 15:30
  • Kje?

    Ljubljana, Maribor in Celje

Sekretariat višjih strokovnih šol organizira usposabljanje Upravni postopek in upravno poslovanje v višjih strokovnih šolah. Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani, Mariboru in Celju v različnih terminih, izvedla pa ga bo Maja Mrđa, univ. dipl. prav., mag. poslov. ved.

Usposabljanje je namenjeno ravnateljem, predavateljem, referentom, članom študijskih komisij, komisij za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, članom strateških svetov in vsem, ki želijo pridobiti tovrstna znanja.

Cilj usposabljanja je osvežitev znanja s hkratno predstavitvijo ugotovljenih konkretnih kršitev pri vodenju upravnih postopkov in upravnem poslovanju na višjih strokovnih šolah in s praktičnimi prikazi uresničevanja predpisov na posameznih primerih.

Prijavnica je v prilogi, pošljite jo izvajalki na svetovanje.maja.mrdja@gmail.com.

V primeru vprašanj, kontaktirajte gospo Majo Mrđa (041 395 765) ali Sekretariat Skupnosti VSŠ (sekretariat@skupnost-vss.si, 03 428 58 73).

Prijavnica na usposabljanje _Skupnost VSŠ