Uporaba MS Teams-ov za izobraževanje na daljavo

Uporaba MS Teams-ov za izobraževanje na daljavo

  • Kdaj?
    • 4. november 2020
    • 13:30 do 16:00
  • Kje?

    Online

NAČIN IZPELJAVE
Microsoft Teams (v nadaljevanju MS Teams) je središče za skupinsko sodelovanje v okolju Office 365, ki povezuje ljudi, vsebino in orodja za izboljšanje sodelovanja in učinkovitosti. Predvsem je orodje zelo uporabno za izobraževanje na daljavo.
Splošni cilji računalniškega tečaja MS Teams so:
– priprava učilnice v MS Teams-u;
– osnove komuniciranja in videokonference (kanali, priprava in spremljanje videokoference);
– uporaba MS Teams v učilnici;
– priprava zvezkov za predavanja (OneNote);
– spremljanje nalog dijakov/študentov;
– priprava e-testov in ocenjevanje.

KAJ PRIDOBITE
Pri tečaju MS teams si udeleženci poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence:
– dosežejo sposobnost samostojnega dela z orodji Office 365 (podrobneje MS Teams);
– razvijejo sposobnost komuniciranja preko kanalov in videokonferenc;
– razvijejo sposobnost uporabe znanja za deljenje vsebin preko zvezka za predavanja (OneNote);
– pridobijo ustrezna znanja in sposobnosti reševanja problemov s pomočjo orodja Office 365;
– pridobijo znanja s področja pripravi e-testov v aplikaciji Forms.

KOMU JE TEČAJ NAMENJEN
Tečaj je namenjen predvsem tistim, ki želijo pridobiti osnovna in napredna znanja uporabe orodij MS Teams. Prav tako je namenjen vsem tistim, kateri želijo nadgraditi znanja uporabe orodij Office v oblaku. Priporočamo ga predvsem:
– učiteljem,
– predavateljem,
– ravnateljem in
– drugim zaposlenim.

VSEBINA TEČAJA
Za vsak vsebinski sklop je potrebno navesti metode dela s predavatelji in število ur. Možne metode dela:
1. Spletno okolje Office 365
2. Teams
3. Forms
4. OneNote

POTREBNO PREDZNANJE
Osnovno predznanje okolja Office 365.

TRAJANJE TEČAJA
Pri izpeljavi je potrebno navesti rok prijave, odjave, datum izvedbe, termin (čas počitnic, med tednom, petek/vikend in kraj izvedbe, datum evalvacije)
Tečaj traja 8 pedagoških ur in poteka v dveh srečanjih po 4 ure. Časovni okvir izvedbe tečaja je po dogovoru.

DODATNE INFORMACIJE
Gregor Rak
pošta: gregor.rak@prometna.net

PRIJAVE SO ZAPRTE!