IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Učinkovita uporaba orodja za spletno anketiranje 1KA in statistična obdelava podatkov

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Učinkovita uporaba orodja za spletno anketiranje 1KA in statistična obdelava podatkov

Izvajalec: Skupnost VSŠ
Pričetek: 12. 4. do 29. 4. 2021
Obseg izobraževanja: 25 šolskih ur (1 ECTS)

Program je namenjen predavateljem višjih strokovnih šol oz. zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih VSŠ, ki se pri svojem delu soočajo z zbiranjem in analizo podatkov. Udeleženci programa se bodo seznanili s poglavitnimi načeli metodologije spletnega anketiranja ter z uporabo vseh funkcij orodja 1KA, ki so potrebne za pripravo in izvedbo spletne ankete, od oblikovanja anketnega vprašalnika, nastavitev in testiranja, do objave, zbiranja in analiziranja podatkov. Prav tako se bodo seznanili s statistično obdelavo zbranih podatkov (s programom PSPP ali Excel), na podlagi katerih bodo sklepali, delali zaključke in sprejemali odločitve.