IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Spodbujanje zdravja zaposlenih

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Spodbujanje zdravja zaposlenih

Izvajalec: Šolski center Nova Gorica
Pričetek: 2. december 2021, 13.30
Obseg izobraževanja: 25 šolskih ur (1 ECTS) preko srečanj na daljavo (15 ur) in samostojnega dela (10 ur)

Cilj programa izpopolnjevanja je vodstvene delavce in predavatelje oz. zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja celostno usposobiti za spodbujanje zdravja in osebnega razvoja, razvoja kariere in uspešnega delovanja v sodobni družbi pri sebi in zaposlenih. Program spodbuja delovanje v smislu promocije zdravja na delovnem mestu. Vodil ga bo prof. dr. Matej Tušak.

Vsebinski sklopi:
Pomen spodbujanja zdravja na delovnem mestu in psihološki ter ekonomski vidik zdravja zaposlenih:
– pomen spodbujanja in zagotavljanja zdravja zaposlenih,
– vzroki stresa, ekonomske in psihične posledice stresa in izgorelosti,
– problematika absentizma,
– tehnike uspešnega soočanja s stresom in
– pomen spodbujanja aktivnega življenjskega sloga.

Vloga telesne vadbe in zdrave prehrane zaposlenih:
– pomen telesne vadbe in zdrave prehrane,
– možne telesne aktivnosti in
– prehranske navade za ohranjanje zdravja.