IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na razpis ter vodenja projekta

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Od kreativne projektne ideje, do prijave projekta na razpis ter vodenja projekta

Izvajalec: Skupnost VSŠ
Pričetek: 22. april 2021
Obseg izobraževanja: 29 šolskih ur 

Program je namenjen predavateljem višjih strokovnih šol oz. zaposlenim, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih VSŠ, sodelavcem v mednarodnih ali projektnih pisarnah in vodstvu višjih strokovnih šol. Udeležencem bo predstavil, kako se lotiti priprave projekta, izbrati primerno temo na podlagi institucionalnih strateških dokumentov in potreb ter kako izbrati ustrezen razpis in prave partnerje v projektu. Udeleženci se bodo naučili kako učinkovito voditi, spremljati in vrednotiti projekt, kako zagotoviti trajnost in čim večji učinek rezultatov projekta ter kako uspešno diseminirati projekt in projektne rezultate. Na primerih dobre prakse bo prikazano, kako učinkovito napisati projektno prijavo in pridobiti sredstva za izvedbo projekta.