IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Karierno svetovanje

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Karierno svetovanje

Izvajalec: Šolski center Nova Gorica
Pričetek: 14. marec 2022
Obseg izobraževanja: 25 šolskih ur (1 ECTS)

Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom Karierno svetovanje, s pričetkom 14. 3. 2022 ob 13.30. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022. Izpopolnjevanje karierno svetovanje je namenjeno višješolskim kadrom, ki sodelujejo ali bodo sodelovali pri aktivnostih kariernih centrov na višjih strokovnih šolah in študentom svetujejo na področju vseživljenjske karierne orientacije, glede opravljanja praktičnega izobraževanja v podjetjih in v procesu iskanja zaposlitve ali nadaljnje študijske poti. Vodila ga bo Anita Kovačik.

Vsebina izpopolnjevanja:
V sklopu izpopolnjevanja Karierno svetovanje bodo udeleženci spoznali različne tehnike in metode dela ter pripomočke za karierno svetovanje, z namenom raziskovanja in spodbujanja potencialov, spoznavanje poklicnih interesov in namer, želja in motivov, sposobnosti, znanja, izkušenj in veščin. Seznanili se bodo s procesom svetovanja, usmerjanja in spodbujanja študentov k lastni aktivnosti ter uporabi svojih prednosti pri načrtovanju karierne poti. Spoznali bodo možnosti spremljanja in analiziranja uspešnosti posameznika pri uresničevanju njegovih ciljev in se seznanili s pristopi k razvoju karierne orientacije v drugih evropskih državah.
1. Vsebinski sklop: Vseživljenjska karierna orientacija
2. Vsebinski sklop: Stanje na trgu dela
3. Vsebinski sklop: Karierno svetovanje in uporaba orodij in pripomočkov za razvoj karierne orientacije