IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Interaktivne in multimedijske vsebine 2

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Interaktivne in multimedijske vsebine 2

Izvajalec: Šolski center Nova Gorica
Pričetek: 2. februar 2022
Obseg izobraževanja: 40 šolskih ur 

Program Interaktivne in multimedijske vsebine je namenjen izpopolnjevanju predavateljev oz. potencialnih predavateljev na višjih strokovnih šolah. Program je prilagojen specifičnosti pedagoškega dela v višjih strokovnih šolah in dejstvu, da imajo številni strokovnjaki, ki se vključujejo v pedagoško delo v višjem šolstvu, bogate strokovne kompetence, izkušnje in znanja, nimajo pa znanj in izkušenj s področja ustvarjanja multimedijskih in interaktivnih vsebin. Ključni momenti izobraževanja so medvrstniško spremljanje predavateljev, pregled primerov dobrih praks in izgradnja lastnih učnih multimedijskih in interaktivnih vsebin.