IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Individualizacija dela s študenti s posebnimi potrebami

IZPOPOLNJEVANJA CiljajVišje! Individualizacija dela s študenti s posebnimi potrebami

Izvajalec: Biotehniški izobraževalni center
Pričetek: 8. marec 2022
Obseg izobraževanja: 25 šolskih ur (1 ECTS)

Konzorcij višjih strokovnih šol v okviru projekta Izpopolnjevanja CiljajVišje! organizira izpopolnjevanje na daljavo z naslovom INDIVIDUALIZACIJA DELA S ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI​, s pričetkom 8. 3. 2022 ob 13.30. Projekt se izvaja skladno s pogoji Javnega razpisa za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022.

Izpopolnjevanje INDIVIDUALIZACIJA DELA S ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI je namenjeno višješolskim kadrom, da pridobijo specifična znanja in veščine za ustrezno podporo študentom s posebnimi potrebami pri premagovanju ovir, pripravo individualiziranih učnih načrtov ter prilagoditve v študijskem procesu in študijskem okolju. Izobraževanje obsega 25 ur (1 ECTS), od tega je 15 ur kontaktnih in 10 ur samostojnega dela. Izpopolnjevanje se bo izvedlo v 3 zaporednih tednih. Na kontaktnih urah se bodo udeleženci seznanili s teoretičnimi izhodišči in primeri dobre prakse. V okviru individualnega dela bodo opravili študijo primera za posameznega študenta in pripravili individualiziran učni načrt.

Vsebine programa:
Vrste posebnih potreb
Zakonska ureditev študija študentov s posebnimi potrebami
Primeri dobrih praks in praktični nasveti za prilagoditev študija glede na vrsto posebnih potreb
Priprava izvedbenih načrtov študijskih programov
Individualiziran učni proces
Tutorstvo in podpora študentom s posebnimi potrebami
Vključevanje študentov in diplomantov s posebnimi potrebami na trg dela